STICHTING ONTMOETING NISTELRODE - MALRA


Stichting Ontmoeting Nistelrode – Malra is opgericht op 17 september 2009 en deze stichting heeft in haar statuten als doel vermeld:
-het realiseren van projecten in de Molukken/Indonesië of 
 andere ontwikkelingslanden in het algemeen en in Kai  
 en Tanimbar in het bijzonder;
 
-het verrichten van alle verdere handelingen, die met   
 het vorenstaande in de ruimste zin verband houden    
 of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


In grote delen van Indonesië heerst nog steeds flinke armoede en is er een ernstig tekort aan basisvoorzieningen in vrijwel alle sectoren. Zeker op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs zijn deze opmerkelijk, maar ook op het gebied van sociaal- maatschappelijk en cultureel welzijn. Gelukkig zijn er buitenlandse ontwikkelingssamenwerkings-organisaties, die daar hulp bieden en meestal via partnerorganisaties in Indonesië. Helaas is het meestal dat deze zich concentreren op de grotere en meer bevolkte eilandengroepen; daar is veel werk te verrichten, dat men niet toekomt aan het bieden van bv. humanitaire hulp aan de kleinere- en meer afgelegen eilandengroepen als de Kai- en Tanimbareilanden en blijft deze noodzakelijke hulp dan ook uit.
 
Ook hierbij is voor ons in ruime zin van belang om rekening te houden met de millenium-doelstellingen; deze zijn als volgt:
 
1. Bestrijding van honger en extreme armoede
2. Basisonderwijs voor iedereen
3. Gendergelijkwaardigheid stimuleren en positie van de  vrouw versterken
4. Kindersterfte reduceren
5. Moedersterfte terugdringen
6. HIV/Aids, malaria en andere ziektes bestrijden
7. Duurzame ontwikkeling garanderen
 

In enge zin willen we het volgende zeker bewerkstelligen:
  • bijdrage leveren aan een maatschappelijk- en cultureel welzijn van de eilandbewoners van de Kai- en Tanimbareilanden in de Molukken, ten behoeve van opbouw op zoveel mogelijke terreinen van deze eilandengroepen en
  • bewustwording bevorderen van zowel de Molukse gemeenschap in Nederland, als de Nederlandse bevolking in het algemeen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en die aan de Molukken in het bijzonder.
Overview
Our Clients
The Team
Job Opportunities
Contact Us
HomeOver Stichting ONMProjectenKSU ELOMELNieuws en mediaFotoboekDonatiesContactGastenboek
© Stichting Ontmoeting Nistelrode Malra