STICHTING ONTMOETING NISTELRODE - MALRA

 

Kleinschalige projecten om de leefsituatie van de eilandbewoners op de Kai- en Tanimbareilanden te verbeteren (en het liefst blijvend), worden door Stichting Ontmoeting Nistelrode – Malra gestimuleerd. Hierbij is van belang dat de zelfwerkzaamheid en eigen initiatief van de lokale bevolking centraal wordt gesteld en dat zij op den duur de hulp van buitenaf ook niet meer nodig heeft.

Stichting Ontmoeting Nistelrode –Malra verleent hulp in de vorm van het zelf uitvoeren van vanuit Nederland gesponsorde- of gefinancierde kleinschalige projecten op de locatie van de hulpvraag; dit gaat veelal in samenwerking met onze counterpart ‘KSU ELOMEL’ op klein-Kai.  Project-aanvragen vanuit dorpsgemeenschappen en/of dorpsbesturen die worden aangeleverd bij onze counterpart KSU ELOMEL of bij Stichting Ontmoeting Nistelrode – Malra worden door ons in behandeling genomen.

Leden van Stichting Ontmoeting Nistelrode – Malra en de counterpart hebben ervaring opgedaan in projectuitvoering aan:
 

  • Schoon drinkwatervoorziening voor een weeshuis te Langgur
  • Schoon drinkwatervoorziening voor kampung Lamdesar-Timur op Tanimbar
  • Warm watervoorziening voor ziekenhuizen op klein- en groot Kai
  • Bouwbegeleiding en –uitvoering van bouwwerken en gebouwen op klein Kai

 
Op het programma staan de volgende projecten:

  • Bouwbegeleiding en –uitvoering van een Rumah Adat te Letvuan op klein-Kai
  • Ontwikkelen van zelfredzaamheid eilandbewoners in bestuurlijke structuren en vergroting van kansen op economische ontwikkeling (zich organiseren, oprichten kleine coöperaties, zeewierproject Agar-agar
  • Opzetten van kinderopvang/ buitenschoolse studiemogelijkheid voor kinderen van gezinnen die actief participeren in het zeewierteelt-project
  • Clubhuis/naaiatelier voor vrouwen


In het voortraject heeft Stichting Ontmoeting Nistelrode – Malra haalbaarheids- en beginnende trajectonderzoek laten uitvoeren in samenwerking met KSU ELOMEL in verschillende sectoren als onderwijs / gezondheidszorg / landbouw / zeewierteelt. Op verschillende lokaties zijn gesprekken gevoerd en interviews afgenomen en bij onderwijsgevenden/dorpsbesturen/kerkelijke organisaties en lokale gemeenschappen zijn deze onderwerpen ter sprake gekomen, de nodige adviezen ingewonnen en oplossingen aangedragen.

Gezondheidszorg
Onderwijs
Landbouw en zeewierteelt
Service 4
Service 5
HomeOver Stichting ONMProjectenKSU ELOMELNieuws en mediaFotoboekDonatiesContactGastenboek
© Stichting Ontmoeting Nistelrode Malra